FöretagsAkademin


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Ett av Goda Exempel inom området:

 

gron_knapp Jämställdhet 

 

Så här arbetar vi i RÄTSO projekt med jämställdhet

 

Från och med nästa år arbetar jag med både projektledning och utbildning. RÄTSO blir ett utbildningsföretag som utbildar Stoppa Sabbet-ledare. Vi satsar på unga arbetssökande 18-24 år. Parallellt kommer vi att fortsätta med projektledning.

Läs mer...

I båda verksamheterna finns en medveten jämställdhetssatsning, som bygger på BRYT-metoden. BRYT-metoden går på djupet med jämställdhetsfrågan och omfattar inte bara kön utan också personer med funktionsnedsättning, sexuell läggning och etnisk bakgrund. Ytterst handlar metoden om att synliggöra maktstrukturen i samhället. BRYT-metoden lär inte ut rätt och fel, den moraliserar inte utan synliggör ojämlikheterna i samhället och pekar på varför det ser ut som det gör. Syftet är att ge kunskap för att åstadkomma förändring och ett mer jämställt samhälle.

 

Så länge jag är själv i företaget är det jag som ska hålla mig uppdaterad på området. De som kan bli anställda kommer att få utbildning enligt BRYT-metoden. Gentemot kunder och deltagare marknadsför vi oss med en tydlig jämställdhetsprofil.

 

Malmö, 2010-12-16

 

 

Margaretha Rolfson     

utbildningsledare/projektledare

070 318 17 50

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB