FöretagsAkademin


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

 

 

Ekonomisk förståelse med affärssimulering

Ledare och medarbetare i företag som deltar i projektet erbjuds genomgå en ekonomiutbildning med affärssimulering "Celemi Äpplen och Päron" som pedagogiskt verktyg.

 

Utbildningen som pågår under en heldag ger en ökad förståelse för hur beslut och valda strategier påverkar företaget och hur alla medarbetare bidrar till att nå de gemensamma ekonomiska målen. Därför finns det stora fördelar med att flera medarbetare från olika avdelningar på företaget deltar i utbildningen.

 

Denna utbildning ingår inte i kursutbudet och den individuella kompetensutvecklingen. Ett deltagande på denna kurs påverkar alltså inte kursönskemålen i kursanmälan. Utbildningen är en separat utbildning inom projektet som finansieras av ESF. Den är därför kostnadsfri för företaget.

 

 

 

 

 

 

Affärssimulering med Celemi Äpplen och päron

 

 

 

Om utbildningen och affärssimuleringen Celemi Äpplen och Päron

Malmöbaserade Celemi är världsledande inom företagssimuleringar och har vunnit många priser för sin effektiva pedagogik. Med över 2 miljoner deltagare världen över är "Celemi Äpplen och Päron" förmodligen världens mest sålda företagssimulering. Deltagarna delas in i fyrmannalag, som vart och ett driver ett simulerat företag. Detta företag står inför tuffa utmaningar - man förlorar marknadsandelar samtidigt som kraven från både kunder och ägare ökar. En ny strukturerad ekonomisk strategi behövs!

 

Deltagare på alla nivåer får nya kunskaper eller kan vidareutveckla tidigare färdigheter för att:

- Läsa och tolka årsredovisningar

- Identifiera kritiska framgångsfaktorer som påverkar lönsamheten

- Analysera finansiella nyckeltal för att göra rätt prioriteringar.

 

Deltagarna får upptäcka de orsak- och verkansamband som genomsyrar ett företags ekonomiska redovisning. Utifrån detta utvecklar de ett affärssinne som stödjer bra beslutsfattande i det dagliga arbetet.

 

Läs mer om företaget Celemi på deras hemsida www.celemi.com

 

 

 

 


Anmäl dig till utbildningen och affärsimuleringen

 

 

Sagt om Celemi:

 

"Celemi Äpplen och Päron överträffade våra förväntningar med stor marginal. Det skapade inte bara den grund som vi behöver att stå på, utan ökade även entusiasmen och engagemanget bland medarbetarna. Detta är en essentiell framgångsfaktor för oss när vi lanserar vårt utvecklingsprogram."

Personalchef, Volvo Bus Corporation

 

 

 

 

Datum och tider för utbildningen

Celemi Äpplen och Päron finns i en version för tjänsteföretag och en för

tillverkande företag.

 

Följande datum kan du anmäla dig till utbildningen:

 

För service- och tjänsteföretag:

8 juni 2010

24 augusti 2010

23 september 2010

6 oktober 2010

1 december 2010 (Nytt datum!)

 

För tillverkande företag:

9 september 2010

6 oktober 2010

22 november 2010 (Nytt datum!)

 

Tid: 8:30 - 16:00 (Lunch bekostas av deltagarna)

 

Plats: Alla utbildningar hålls i Malmö. Val av lokal är beroende på antalet

deltagare. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller.

 

 

Du anmäler dig och ev. medarbetare/kollegor via knappen till höger.

 

 

Affärssimulering med Celemi Äpplen och päron pågår

 

 

Anmäl dig till utbildningen och affärsimuleringen

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB