FöretagsAkademin


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

 

 

Ta tillvara på det du påbörjat för ditt företag

Projektet FöretagsAkademin 2.0 kommer att avslutas vid årets slut, men för ditt företag som deltar har utvecklingsprocessen då bara börjat.

 

 

Nu har du och dina medarbetare deltagit på kurser, företagsträffar, nätverk och andra kompetenshöjande insatser. Nästa steg i processen är att säkerställa att all ny kunskap som kommit in i företaget förvaltas och leder fram till bättre och effektivare produktion, högre omsättning, stärkt konkurrenskraft och kanske till och med till nya anställningar.

 

Detta kan man göra på många olika sätt. Ett av dem är att anmäla sig till den utbildning FöretagsAkademin 2.0 nu erbjuder VD och /eller kontaktpersoner. En utbildning i att driva förändrings- och utvecklingsarbete specialanpassad för ditt företag, dvs i den utvecklingsprocess där ditt företag befinner sig nu.

 

I maj 2010 startade två utbildningsomgångar i att driva förändring- och utvecklingsarbete.

 

Är du intresserad av att delta på utbildningen med start hösten 2010? Om intresset är tillräckligt stort kommer en ny utbildningsomgång att starta. Intresseanmälan är inte bindande. Använd röd knapp till höger.

 

Kriterier för att kunna delta på utbildningen är att företaget har fler än fem anställda och är ett deltagande företag i FöretagsAkademin 2.0.

 

 

Denna utbildning ingår inte i kursutbudet och den individuella kompetensutvecklingen. Ett deltagande på denna kurs påverkar alltså inte kursönskemålen i kursanmälan. Utbildningen är en separat utbildning inom projektet som finansieras av ESF. Den är därför kostnadsfri för företaget.

 


 

Utbildning i att driva utvecklings- och förändringsarbete

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseanmälan till utbildning med start hösten 2010

 

Om utbildningen

I lärande organisationer är det människor som tillsammans skapar sin egen och företagets framtid. Kvaliteten i en organisations verksamhet kan inte bli högre än den kompetens som finns i verksamheten. Kompetensutveckling är en av grundstenarna i ett företags framgång, precis som dess förmåga att skapa värde och mening för dem som arbetar i verksamheten.

 

Från kunskap till bruksvärde och utveckling

Vad är det som bidrar till ett företags konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt? Ett av svaren på den frågan är att tillvarata och skapa ett bruksvärde av den kunskap och kompetens som redan finns i företaget och den kompetensutveckling som erbjuds i FöretagsAkademin 2.0. Bruksvärde är den praktiska återverkan som kunskap och kompetens får i det dagliga arbetet, när det sker en förändring och utveckling i verkligheten. Bruksvärdet medför en kompetensförnyelse.

 

Din roll i utvecklings- och förändringsprocessen

Det är här företagets samordnare kommer in i bilden. Deras uppgift är dels att se till att företagets medarbetare erbjuds den kompetensutveckling de har behov av, dels att verka för att den får ett bruksvärde för såväl individen som verksamheten. Att kompetensen stärker individen och företagets konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt.

 

Rätt kunskap, metoder och verktyg

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna kunskap, metoder och verktyg för att driva förändrings- och utvecklingsarbete mot ett bruksvärde.

 


Ur utbildningens innehåll

Dag 1 (heldag)

- Vad innebär rollen som samordnare

- Hur skapas delaktighet i förändrings- och utvecklingsprocesser

- Självinsikt - vi är vårt eget bästa verktyg

- Kommunikation - att nå fram med sitt budskap, våra olika kommunikationsmönster

- Metoder och verktyg för att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete

 

Dag 2 och 3 (halvdagar)

- Identifiera förbättringsprojekt

- Ständiga förbättringar i lärande organisationer

- Skapa och bibehålla delaktighet och motivation hos medarbetarna

- Mål och tillväxt i lärande organisationer

 

Dag 4 (halvdag)

- Arbetsmiljö och hälsa

- Konflikters inverkan på arbetsmiljö och hälsa

- Frisknärvaro istället för sjukfrånvaro

 

Dag 5 (halvdag)

- Hur "mäter" vi förbättringar och utveckling och får utvecklingsprocesser att leva vidare?

- De tre U:na - Uppföljning, Utvärdering och Utveckling

- "Vi knyter ihop säcken"

 

På denna utbildning får du även erfarenhetsutbyte med andra företag och individuell support på hemmaplan i företaget.

 

Kursmaterial (pärm) ingår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl dig till utbildningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningen består av olika moduler som bygger på varandra. För optimalt resultat har deltagarnärvaron stor betydelse. Därför är det är viktigt att du som deltar har möjlighet att närvara vid samtliga tillfällen. Vi kan lova att tiden du avsätter blir en god investering i företaget.

 

Interna utvecklare (samordnare) som har kunskap - men också befogenheter - kan bli en mycket viktig drivkraft för ägare/VD. Därför är det en stor fördel om både VD och kontaktperson deltar i denna utbildning. Genomslaget och resultatet i företaget blir desto större.

 


 

Kursdatum

Du kan välja mellan två olika grupper (max deltagarantal är 20 personer/grupp). Nedan ser du de olika kursdatumen.

 

Grupp 1 "Tisdagar"

v. 18, den 4 maj kl. 9:00-16:00

v. 22, den 1 juni kl. 13:00- 16:00

v. 34, den 24 augusti kl. 13:00-16:00

v. 38, den 21 september kl. 13:00-16:00

v. 43, den 26 oktober kl. 13:00-16:00

 

 

Grupp 2 "Onsdagar"

v. 18, den 5 maj, kl. 09:00-16:00

v. 22, den 2 juni, kl. 13:00-16:00

v. 34, den 25 augusti kl. 13:00-16:00

v. 38, den 22 september kl. 13:00-16:00

v. 43, den 27 oktober kl. 13:00-16:00

 

Lokal: FöretagsAkademin 2.0, S:t Knuts väg 19

 

Utbildningsleverantör: Cederwald Konsult AB.

Elisabeth Cederwald driver sedan 16 år tillbaka Cederwald Konsult AB med utbildnings- och utvecklingsinsatser inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hennes huvudsakliga arbetsområde är det socialpsykologiska, det vill säga hon arbetar med personal-, team- och organisationsutveckling. Till professionen är Elisabeth CederwaLD fil.dr i pedagogik och sociolog.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB