FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Syfte och målsättning Målgrupp Initiativtagare Projektstyrning Projektledning FAQ

Syfte och målsättning

 

Projektet har tre övergripande syften:

 

gron_knapp 1 Ökade möjligheter för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras. Genom att erbjuda deltagarna (anställda och företagsledare) kompetensutveckling och nya mötesplatser som ska resultera i förbättrade möjligheter till arbete och försörjning.

 

gron_knapp 2 Främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet. Genom utbildning och nätverksträffar bidra till ökade kunskaper i arbetslivet (både anställda och beslutsfattare) så att deltagarna blir bärare av värderingar som människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män etc.

 

gron_knapp 3 Främja utvecklingen av marknaden i regionen. Genom byggande av nya mötes- och marknadsplatser (lobbying, match making, studie- kontaktresor mm.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB