FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Syfte och målsättning Målgrupp Initiativtagare Projektstyrning Projektledning FAQ

Projektstyrning

 

Styrgrupp

Pehr Andersson, Malmö stad Näringslivskontoret

Liselotte Ehn, Malmö stad Näringslivskontoret

Ingrid Haraldsson, Piku AB

Ingemar Holm, Malmö Företagsgrupper

Carl-Gustaf Degerhammar, Malmö Företagsgrupper

Inga-Lill Lellky, FöretagsAkademin

Rep. från Svenska ESF-rådet (adjungeras)

Kommunikatör från FöretagsAkademin (adjungeras)

 

Styrgruppen har möte en gång per månad. Då fattas beslut kring projektets aktiviteter, resultat och ekonomisk uppföljning.

 

 

Referensgrupp

Pia Gustavsson, AF

Sophie Persson, AF

Anders Hejde, FK

Daria Smiskovsky, IFS/Almi

Jenny Bramell, IUC

Peter Nilsson, Fifh

Susanne Simonsson, LO

Javed Akhter, Unionen

Sophie Stahle, Svenskt Näringsliv

Hanna Barko, EON

Åsa Dunér, Banverket

 

Gruppen träffas tre gånger per år. De finns med i projektet för att stärka kopplingen till dem som står utanför arbetsmarknaden.

 

Användargrupp

Denna grupp består av ordföranden från varje företagsgrupp. Malmoforetagsgrupper.se träffas varje månad för att ta del av och diskutera insatser och resultat, ge feedback tillbaka till projektet men också för att förbereda implementering av projektresultaten.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB