FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Syfte och målsättning Målgrupp Initiativtagare Projektstyrning Projektledning FAQ

Om FöretagsAkademin 2.0

FöretagsAkademin är ett samverkansprojekt mellan Näringslivskontoret Malmö stad och Malmö Företagsgrupper. Genom kompetenshöjande insatser ska FöretagsAkademin bidra till att göra näringslivet i Malmö mer konkurrenskraftigt.

 

Projektet drivs under tiden 2009-2011 och finansieras av EU genom Europeiska socialfonden. Den totala budgeten är 26 Mkr.

 

 

Syfte

  • Att ge ökade möjligheter för anställda att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras.
  • Att främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet.
  • Att främja utvecklingen av marknaden i regionen.

Läs mer om syfte och målsättning

 

 

Målgrupp

Den ena målgruppen är företag med färre än 50 anställda. Medarbetarna i dessa företag får individuellt anpassad utbildning inom en rad områden. 300 företag med runt 2300 anställda har i förväg anmält sitt intresse att deltaga. 

 

För att få ta del av individuell utbildning måste företagen vara medlem i någon av Malmös nio företagsgrupper.

 

Den andra målgruppen är företag med fler än 50 anställda. Dessa har sin bas i regionen och bjuds in att delta i övriga aktiviteter som seminarier och nätverk. Det är ca 200 företag som omfattas av detta.

 

Läs mer om målgrupperna

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB