FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Syfte och målsättning Målgrupp Initiativtagare Projektstyrning Projektledning FAQ

Målgrupp

 

Företag med under 50 anställda

Den primära målgruppen för den individuella kompetensutvecklingen är de ca 300 företag som har anmält sig och godkänts av ESF-rådet. Företag från alla branscher är representerade, främst företag med säte i Malmö. En gräns för fullt deltagande i kompetensutvecklingsaktiviteterna är satt vid företag med max 50 anställda. Företagen får bara delta i ett EU-finansierat projekt åt gången.

 

Företag som vill delta i kompetensutvecklingsaktiviteter ska ha eller erbjudas medlemskap i någon av Malmös företagsgrupper, som ett led i ett långsiktigt nätverksbyggande.

 

 

Företag med över 50 anställda

Större företag skall delta i FöretagsAkademin, vilket bidrar till kunskapsöverföring och affärsutveckling för de mindre företagen, samtidigt som betydelsefull dynamik tillförs projektet. De större företagen kommer att delta i kompetensutvecklingens seminarier kring jämställdhet, likabehandling, tillgänglighet samt mångfald. Vi vet att många av dessa företag kan vara bra förebilder för andra företag, och de kommer därför att engageras som seminaire- och nätverksledare.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB