FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Syfte och målsättning Målgrupp Initiativtagare Projektstyrning Projektledning FAQ

Initiativtagare

Malmö Företagsgrupper var initiativtagare till projektet FöretagsAkademin 2.0. Ordförande i Limhamns Företagsgrupp Ingemar Holm och sekreterare i Fosieby Företagsgrupp Carl-Gustaf Degerhammar var drivande och medverkande aktivt i ansökningsarbetet.


Idén att söka medel för att driva ett kompetensutvecklingsprojekt i syfte att stärka Malmöregionens konkurrenskraft uppkom redan 2006-2007. Då genomfördes förprojektering till vad som nu är ett av Sveriges största ESF-projekt.


Det finns nio företagsgrupper som verkar lokalt inom Malmö. Som ett resultat av FöretagsAkademin 1.0, 2006-2007, bildades föreningen Malmö Företagsgrupper där nu alla företagsgrupper samverkar. Malmö Företagsgrupper främjar medlemmarnas och företagsgruppernas arbete och ekonomiska intresse genom att verka som en ordförandegrupp och samverkansorgan gentemot andra företagsgrupperingar, organisationer samt kommunala och statliga organ. Varje månad medverkar Näringslivsdirektören i Malmö stad, Pehr Andersson, på möte med ordförandegruppen. Dessutom med effektiva nätverk och genom gemensamma utvecklingsprojekt utbyts information, erfarenheter och kunnande mellan medlemsföretagen. 

 

www.malmoforetagsgrupper.se

 


Malmö Företagsgrupper

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB