FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Syfte och målsättning Målgrupp Initiativtagare Projektstyrning Projektledning FAQ

FAQ

Vad är Företagsakademin 2.0?

FöretagsAkademin 2.0 är ett projekt som Malmö Stad och Malmö Företagsgrupper har drivit för att främja tillväxt och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag i Malmö. Huvudsyftet har varit att göra näringslivet i Malmö mer konkurrenskraftigt. Projektet har erbjudit chefer och medarbetare ny kunskap och nya kontaktytor i form av utbildningar, seminarier, nätverkande och mötesplatser.

 

Vad är syftet med projektet?

Projektet har tre övergripande syften:

 

·         Ökade möjligheter för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras. Genom att erbjuda deltagarna kompetensutveckling och nya mötesplatser ska projektet resultera i förbättrade möjligheter till arbete och försörjning.

 

·         Främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet. Genom utbildning och nätverksträffar bidra till ökade kunskaper i arbetslivet så att deltagarna blir bärare av värderingar som människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män etc.

 

·         Främja utvecklingen av marknaden i regionen genom byggande av nya mötes- och marknadsplatser.

                                  

Vem finansierar projektet?

Projektet drivs under tiden 2009-2011 och delfinansieras av EU genom Europeiska socialfonden.

 

Vem är ansvarig för projektet?

Malmö Stad, i samarbete med Malmö Företagsgrupper, är ansvarigt för projektet.

 

Vilka deltar d v s vilka har målgrupperna varit?

Den primära målgruppen är små och medelstora företag med säte i Malmö.  Alla branscher är välkomna att delta i projektet.

 

Hur många har deltagit?

249 företag med sammanlagt drygt 1900 medarbetare har deltagit i projektet. Runt 1250 av dem har tackat ja till en eller flera utbildningar i FöretagsAkademin 2.0:s regi. Ytterligare 270 företag i regionen har deltagit i 35 andra aktiviteter och insatser.

 

Vad har varit de främsta fördelarna med projektet?

Företagsakademin 2.0 har bidragit till att generera konkreta nya affärer tack vare skapandet av nya kontaktytor samt höjd kompetens hos medarbetarna. Detta har bidragit till att företagen kunnat åta sig fler typer av uppdrag.

 

Vad har det kostat att delta i projektet?

Det kostar inget att vara deltagande företag. De kurser, aktiviteter och nätverk som FöretagsAkademin arrangerar och driver är även de kostnadsfria.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pehr Andersson, Näringslivsdirektör för Malmö Stad, 040-34 17 20, pehr.andersson@malmo.se

Ingemar Holm, Malmö Företagsgrupper, 0709-91 93 22, ingemar.holm@folkuniversitetet.se

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB