FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

FA 2.0:s nätverk

FöretagsAkademin 2.0:s nätverk

 

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till nätverket med Mats Larsson som nätverksledare. Anmälningstiden är förlängd till den 8 november 2009. Till information om och anmälan till nätverket.

 

 

 

 

 

 

Företagsträffen torsdagen den 24 september är första steget i en utvecklande process för dig och din verksamhet under ett år. Denna kväll är startskottet för de tre verksamhetsanpassade och professionellt guidade nätverk som startar november 2009.

 

Vem kan anmäla sig och hur går det till?

Du behöver inte vara ett deltagande företag i FöretagsAkademin 2.0 för att få delta i nätverken som presenteras nedan. Alla företagare i Malmö och Skåneregionen är välkomna att anmäla sig till en plats. Du kan endast anmäla dig till ett av de tre nätverken. Du anmäler dig via knappen på höger sida om respektive nätverkspresentation. Sista anmälningsdag är den 8 oktober.

 

För att nå de goda resultat som ett deltagande i ett av projektets nätverk innebär behöver du investera din tid och ditt engagemang. FöretagsAkademin 2.0 finansierar ditt deltagande.

 

Information om nätverken

Hur dessa nätverk utvecklas beror på de medverkande företagen. Därför ska inte denna information ses som något definitivt utan en indikation på nätverkens inriktning och hur de kommer att arbeta för att nå bästa resultat.

 

Nätverk 1 & 4

Nätverksledare: Tomas Lydahl

Antal träffar: 5-8 st / ca 3h

Målgrupp: För företag som vill få fler affärskontakter och göra fler affärer.

 

Innehåll

Detta är ett affärsnätverk för dig som vill utveckla ditt kontaktnät och få fler affärer och samarbeten. Du kommer att få alla verktyg för att utveckla din marknadsföring via kontakter. Du kommer bl.a. att lära dig:


• Hur man skapar en intressant, kort och lockande introduktion
• Hur man förbereder sig fysiskt och mentalt inför ett mingelmöte
• Hur man sätter mål inför mingelträffen
• Hur man agerar under minglet för maximalt resultat
• Hur man enkelt tar kontakt med nya personer
• Hur man bygger förtroende omgående hos nya kontakter
• Hur man förmedlar vilka kunder man söker
• Hur man med lätthet bokar möten efteråt
• Hur man skapar samarbete med nya kontakter
• Att bygga allianser med andra företag
• Att arrangera egna mingelträffar i marknadsföringssyfte
• Att bygga ut sina personliga nätverk
• Hur värdefullt det är att vara personen med alla kontakterna

 

Vi kommer att träffas en gång i månaden med undantag för december fram till sommaren 2010.

 

Datum: 21 okt, 26 nov, 28 jan, 25 feb, 25 mar, 29 apr, 27 maj

Tid: kl. 14.00 – 17.00

Plats: S:t Knuts väg 19, Malmö. FöretagsAkademin 2.0:s lokaler. 

 

 

Anmäl dig till nätverk 1 med Tomas Lydahl

     
 
  
 
  
 
  
 

 

 

Nätverk 2

Nätverksledare: Liselotte Molander

Antal träffar:5-8 ggr / ca 3h

Målgrupp: Service- och tjänsteproducerande företagare och entreprenörer. 

 

 

Innehåll

Inom nätverket fokuserar vi på att bygga ett genuint och lönsamt företag med många inkomstflöden. Vi kommer att använda synergieffekterna som finns i gruppen och vi skapar ett nätverk för utveckling och personligt växande, som en del i företagsutvecklingen.

 

Områden som behandlas under nätverksträffarna:

 • 15 steg till framgångsrik marknadsföring
 • Skapa informationsprodukter
 • Genuin marknadsföring – hur man säljer med ”hjärtat”
 • Prissättning och strategier för att plugga igen cash flow-läckor
 • Formera strategiska allianser
 • Generera fler klienter på ett enkelt och smidigt sätt
 • ”Måsten” för framgång på webben

 

Datum: 16 okt, 12 nov, 10 dec, 14 jan, 11 feb, 4 mar, 8 apr

Tid: kl. 14.00 – 17.00

Plats: S:t Knuts väg 19, Malmö. FöretagsAkademin 2.0:s lokaler.

 

 

Anmälan till nätverk med Liselotte Molander

 

 

 

  

 

 
  Nätverk 3

Nätverksledare: Mats Larsson

Antal träffar: 6 st

Målgrupp: 
 Tillverkande företag med 5-35 anställda. Deltagare kan vara företagsledare, produktionschef eller liknande.

 

Innehåll

Företag som har tillverkning, distribution, installation eller service har ofta betydande möjligheter att arbeta mer resurseffektiv och sänka kostnader i verksamheten. Det handlar oftast inte om att göra stora investeringar eller dramatiska förändringar, utan att lära organisationen nya rutiner och ett arbetssätt som bygger på ständiga och systematiska förbättringar.

 

Målsättningen för nätverket är att deltagarna skall få en djupare förståelse för hur en arbetsplats ska kunna utformas för att vara både resurseffektiv, attraktiv och produktiv. Hur man med ganska små insatser får in lite olja i maskineriet, dvs. strukturerar verksamheten, tydliggör roller, arbetsuppgifter och flöden.

 

Nätverksformen ger nya kunskaper, erfarenhetsutbyte, nya kontakter och förhoppningsvis problemlösningar och idéer för framtiden. Träffarna kommer att fungera som workshops där teman, egna erfarenheter och visioner möts i en kreativ dialog. Ett eller ett par studiebesök kommer också att ingå.

 

Med start i november och i ca 8 månader framöver träffas vi 6 gånger med följande teman i fokus:

 • Omvärld, marknad, konkurrenter och behov av utveckling och förändring där de egna utvecklingsbehoven kopplas till utvecklingen i samhället. Genomgång av konceptet ”Effektiva arbetsplatser” samt erfarenhetsutbyte.
 • Studiebesök på lokalt företag med fokus på 5S
 • Hur driver man aktivt arbetsmiljöarbete som stödjer effektiva arbetsflöden?
 • Att driva, visualisera och dokumentera förbättringsarbete med fokus på arbetssättet 
 • Hur gör vi i praktiken?  Vad krävs för att driva ett långsiktigt förändringsarbete och bli en attraktiv och effektiv arbetsplats?

 

 

Anmälan till nätverk med Mats Larsson

     

 

tillbaka till företagsträffen >>

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB