FöretagsAkademin 2.0

Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Våga göra skillnad. Hållbarhetsarbete för företag

 

Våga göra skillnad. Hållbarhetsarbete för ditt företag

 

 

 

 

Annika Ahlgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Skogström Feldt

 

 

 

 

 

 

 

Helena Kurki

 

CSR och hålbarhetsarbete för företagare var temat på företagsträffen på Swedbank Stadion den 27 april 2010. Förutom tre talare med olika infallsvinklar på hur företagare kan tänka när det gäller CSR fanns också ett flertal samhällsentreprenörer på plats för att möta företagarna och hitta eventuella samarbeten. Frågestunden sist på kvällen visade glädjande att så hade skett. Flera företag vittnade om hur kvällen inspirerat dem till att tänka i nya banor och bland annat ställa frågor till sina leverantörer. En viktig faktor som framkom var att det faktiskt är ganska enkelt att börja med hållbarhetsarbetet. Ta små beslut av medvetna val utifrån de värderingar du vill arbeta efter i ditt företag. Att CSR är något även för små företag och inte bara för stora koncerner blev också en uppenbarelse för många.

 

Nedan hittar du korta sammansfattningar av föreläsningarna, kontaktinformation och bilder.

 

 

 

 

Öka företagets värde med hållbarhetsarbete

Först ut bland talarna var Annika Ahlgren, Regionsanasvarig Sustainia. Annika menar att ett långsiktigt hållbarhetsarbete skapar ett starkare varumärke. Alla företag kan skapa ett hållbarare företag genom att börja arbeta inom någon av sektorerna miljö, kund, samhälle, struktur, eller medarbetare. Hon poängterade att CSR handlar inte bara om socialt ansvarstagande, utan miljömässigt, socialt och finansiellt ansvarstagande för ett hållbart företag. Hennes fem viktigaste skäl för att jobba med hållbarhetsfrågor är:

• Riskminimering

• Spara pengar (t.ex. energiöversikt)

• Leverantörsutveckling

• Bygga/stärka varumärke

• Få stolta och engagerade medarbetare samt för att locka framtida arbetskraft

 

Kontaktuppgifter till Sustania:

www.sustania.se

Annika Ahlgren, tel 0733-16 98 20, annika.ahlgren@sustainia.se

Anna Haraldson Jensen, tel 0738-91 18 60, anna.haraldsonjensen@sustainia.se

 

 

 

Företags engagemang i världen gör skillnad

Nästa talare var Åsa Skogström Feldt, VD på Hungerprojektet. Åsa visade på skillnaden mellan svält och hunger och fick oss att förstå att antalet personer som lider av kronisk hunger, dvs. för lite mat och för ensidig kost, är betydligt större än de som lider av svält. Hungerprojektet arbetar med hjälp till självhjälp i länder och byar som har stor hungerproblematik. Åsa framhöll vikten av att arbeta med större hjälporganisationer och att välja samarbetspartners som stämmer väl överens med företagets värderingar. Hon menade också att när man arbetar med CSR kan man tänka som en aktieportfölj. Att man gör något nära, något långt bort, något för miljön osv. inom ramen för sina värderingar.

 

Åsa avslutade med att visa en film av en indisk kvinna som genomgått en utbildning i samarbete med Hungerprojektet. Inspireras av vad man kan åstadkomma med kunskap, vilja och engagemang. Se filmen

 

 

Kontaktuppgifter till Hungerprojektet:

www.hungerprojektet.se

info@hungerprojektet.se

 

 

Bli framtidens företagare redan idag

Sist ut att tala var Helena Kurki, VD World Care Event. Hon menar att arbete med CSR är ett medvetet val för ökad konkurrenskraft och hon framhöll vikten av att arbeta med CSR mot sina medarbetare. Hennes budskap var att låta CSR-frågorna bli en naturlig del av det egna strategiarbetet. Tänk samverkan, påverkan, kommunikation och inspiration utifrån för att lära och utveckla den egna organisationen.

 

Kontaktuppgifter till World Care Event:

www.worldcareevents.com

Helena Kurki, tel. 040-617 00 24, helena.kurki@worldcareevents.com

 

 

Kontaktuppgifter till samhällsentreprenörer som medverkade:

 

Moomsteatern

Suzanne Hellberg, suzanne@moomsteatern.com

Per Thörnquist, per@moomsteatern.com

 

Naturskyddsföreningen

Fredrik Vrang, fredrik@ordfokus.se

 

Aluma

Anna Kind, anna@aluma.nu

Lennart Thübeck, lennart@aluma.nu

 

Myrorna

Chrisitne Johansson Butikschef, ec312@myrorna.se

 

Mentor

Anna Pettersson, Anna.Pettersson@mentor.se

 

 

 

Läs inbjudan till företagsträffen

 

(Foto: Linda Levin och Lourdes Sanchez)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB