FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Mångfald vt 09 Slogan tävling Höstmingel 3 nov 2010 Export och nya marknader 23 nov 2010 Tack 14 december Kort resumé 14 december

Aktiviteter

 

FAKTA

FöretagsAkademin 2.0 är ett projekt som Malmö Stad och Malmö Företagsgrupper drivit för att främja tillväxt och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag i Malmö.

Huvudsyftet har varit att göra näringslivet i Malmö mer konkurrenskraftigt. FA 2.0 har varit ett välförankrat projekt i Malmö stad (bland politiker och tjänstemän) och Malmö Företagsgrupper (ett samarbetsorgan för de nio geografiska företagsgrupperna i Malmö). Detta har gjort att projektet haft mycket stor relevans för näringslivet och företagens utveckling.

 

Projektet har erbjudit företag – chefer och medarbetare – ny kunskap och nya kontaktytor i form av utbildningar, seminarier, nätverkande och mötesplatser.

 

249 företag med sammanlagt drygt 1900 medarbetare har deltagit i projektet. Runt Drygt 1500 personer har anmält kompetensbehov och ca 1250 av dem har tackat ja till en eller flera utbildningar i FöretagsAkademin 2.0. Ytterligare 270 företag i regionen har deltagit i 35 andra aktiviteter och insatser.

 

FöretagsAkademin 2.0 har fokuserat på affärsutveckling och tillväxt, men även kopplat tillväxt till tre fokusområden: jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

 

21 av 30 erbjudna företag har nappat på idén att ta fram tillväxtstrategier utifrån sina två års kompetensutveckling, och har kunnat få riktat stöd av en affärsutvecklingscoach samt utbildningar för att främja tillväxt speciellt.

 

13 företag har valt att fördjupa sitt mångfaldsarbete med ett särskilt verktyg som FöretagsAkademin 2.0 har tillhandahållit.

 

 

UTBUD OCH ADMINISTRATION

Genom att alla aktiviteter inte på förhand varit bestämda, har vi kunnat forma projektet i takt med omvärldens förändringar, trender och behov! Företagen har fått något utöver det vanliga, i utbildningsväg!

 

50% av utbildningarna har varit företagsanpassade, där vi upphandlat rätt leverantör till varje specifikt företag. Det gör att nyttan för företagen blivit ännu större! Administration av ett sådant här projekt är dock mer resurskrävande, än i ett mindre projekt där utbildningar av ett fast bestämt slag erbjuds ”på löpande band”.

 

Vi har kommunicerat med hemsida och nyhetsbrev i stor utsträckning, vilket gjort att projektet kunnat spara över hundra tusen kronor på material etc.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB