FöretagsAkademin 2.0


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

Pressmeddelanden 090427 090218 101203 Publicerade artiklar Egna artiklar Logotyper

 

Pressmeddelande 101203

EU-projekt har ökat Malmös konkurrenskraft

 

I december avslutas FöretagsAkademin 2.0.  Projektet har bidragit till att generera konkreta nya affärer tack vare skapandet av nya kontaktytor och ökad kompetens hos personalen på de cirka 250 företag som deltagit.

 

FöretagsAkademin 2.0 är ett projekt som Malmö Stad och Malmö Företagsgrupper drivit för att främja tillväxt och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag i Malmö. Huvudsyftet har varit att göra näringslivet i Malmö mer konkurrens­­­kraftigt, och på sikt även öka sysselsättningen.

 

Under två års tid har ungefär 250 företag och 1250 personer kostnadsfritt deltagit i runt 400 kurser, akti­viteter och nätverk i FöretagsAkademins regi.

 

-         FöretagsAkademin 2.0 har bidragit till att generera konkreta nya affärer tack vare skapandet av nya kontaktytor och ökad kompetens hos personalen på de företag som deltagit, säger Pehr Andersson, Näringslivs­direktör för Malmö Stad.

 

Framför allt har FöretagsAkademin 2.0 bidragit till personlig utveckling bland med­arbetarna i de deltagande företagen. Enligt en utvärdering av projektet menar 80 procent av de som deltagit i utbild­ningar, nätverk eller andra aktiviteter att det kommer att vara värdefullt för dem i sin yrkesroll.

 

Det finns en tydlig koppling mellan företagens engagemang och vilka resultat det gett i företagen. De företag som har fått ut mest av projektet är de som har kopplat ihop utbudet i Företagsakademin 2.0 med sina egna affärsstrategier.

 

-         En del företagsledare har använt FöretagsAkademins utbud och sina medarbetares deltagande som en del i en uttalad och medveten strategi för att stärka utveckling och tillväxt på företaget. Detta stärker företagandet på lång sikt, säger Ingemar Holm från Malmö Företagsgrupper.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pehr Andersson, Näringslivsdirektör för Malmö Stad, 040-34 17 20, pehr.andersson@malmo.se

Ingemar Holm, Malmö Företagsgrupper, 0709-91 93 22, ingemar.holm@folkuniversitetet.se

 

 

FöretagsAkademin 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Näringslivskontoret Malmö stad och Malmö Företagsgrupper. Projektet har delfinansierats genom Europeiska Socialfonden, EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlems­länderna. Budgeten har varit 26 miljoner kronor.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB