FöretagsAkademin


Hem Om FöretagsAkademin Aktiviteter Goda exempel Nätverk Press Kontakta oss

 

 

 

FöretagsAkademins sista nyhetsbrev

Tack och God Fortsättning!

 

Via FöretagsAkademin 2.0 vill vi från Malmö stad och Malmö Företagsgrupper tacka alla de 249 företag med totalt 1.922 anställda för engagemanget som präglat de 400 utbildningar och aktiviteter som har genomförts under två års tid. Vi vill också tacka alla de övriga 270 företag i Skåne som har deltagit i seminarier, nätverk och andra aktiviteter.

Vidare vill vi tacka projektledningen som gjort det möjligt att driva detta stora projekt.

Tack också till alla de utbildningsleverantörer och underleverantörer som varit involverade.

 

Det här är FöretagsAkademins sista nyhetsbrev eftersom projektet avslutas den 26 januari 2011. På www.foretagsakademin.com kan du nu ta del av resultaten. Där kan du t.ex. se de fyra filmdokumentationerna kring våra framgångsrika nätverk, seminarier, events och utbildningar. Där finns också goda exempel och pressklipp om företag som utvecklats rejält och massor av företag som berättar hur de har tagit vara på allt vad detta EU-finansierade projekt för näringslivet har erbjudit.
På hemsidan kommer vi också att publicera den externa utvärderingen.

Malmö Företagsgrupper och Malmö stad har i FöretagsAkademin 2.0 fördjupat sitt samarbete ytterligare och vi är förvissade om att detta projekt som nu avslutas, ska följas av andra och nya satsningar framöver.

Vill du ha mer information gå in på www.malmoforetagsgrupper.se.

Nu går vi ett nytt spännande år till mötes och vi säger som sagt

Tack och God Fortsättning!

Malmö den 24 januari 2011

Pehr Andersson Näingslivsdirektör Malmö stad

Ingemar Holm Malmö Företagsgrupper


 


 

Ingen ny projektstart i februari 2011

Malmö stad lämnade i september in ansökan om bidrag från ESF för ett nytt projekt, FöretagsAkademin 3.0.

Beslut togs 26 november av Partnerskapet för ESF-rådet, och i skrivande stund har vi inte fått justerat protokoll ännu.

 

Det muntliga beskedet till oss är dock att Malmö stads ansökan inte har prioriterats i denna omgång. Konkret betyder det att FöretagsAkademin 3.0 inte startar i februari 2011 som vi hade hoppats, och därför har också upphandling av tjänster avbrutits.

 

För ytterligare frågor: Liselotte Ehn, Malmö stads näringslivskontor, 040-34 21 17

 


 

Filmen sammanfattar FA 2.0

Se filmen som sammanfattar två år med FöretagsAkademin 2.0. 

Till filmen...


 

Fyra nya egna artiklar att läsa

Läs intervjuer med fyra olika deltagande företag i FöretagsAkademin 2.0

Läs mer...


 

Kort resumé från avslutningen på Luftkastellet

Tack och God Fortsättning, kavalkaden över två år med FöretagsAkademin 2.0, gick av stapeln på en dryg timme. Ett fullspäckat program med deltagande företag, artister, skådespelare, musiker, film m m, som allt syftade till att sprida erfarenheter och goda exempel från projektet.

Läs hela resumén...


 korkbild

Tack och God Fortsättning!

Det var namnet på FöretagsAkademins 2.0 avslutning

på Luftkastellet den 14 dec 2010.

Ett alldeles fullbokat event dit festklädda människor från deltagande företag, företagsorganisationer, myndigheter, kommuner mm kom. Med tanke på  miljön och vissa andra praktiska fördelar, tog drygt 100 personer tillfället i akt att åka buss till/från tillställningen. 300 personer i ett fantastiskt mingel, som också fick ta del av erfarenheter och goda exempel från projektets två gångna år.

Läs mer...


 

Pressmeddelande 101203

EU-projekt har ökat Malmös konkurrenskraft

I december avslutas FöretagsAkademin 2.0. Projektet har bidragit till att generera konkreta nya affärer tack vare skapandet av nya kontaktytor och ökad kompetens hos personalen på de cirka 250 företag som deltagit.

Läs mer ...


 

Företagsträff med FöretagsAkademin 2.0

Saxat från seminariet Export och Nya Marknader, 23 nov

45 företag med nyfikenhet på exportmarknaden samlades på St

Gertud i Malmö.Vi skulle ta oss igenom ett späckat program och hinna mingla lite, men mingeltiden minskade dock, till förmån för deltagarnas frågor till föreläsarna!

Läs mer ...


 

Höstmingel

med Malmö Företagsgrupper och FöretagsAkademin 2.0!

Kvällen den 3 nov samlades 350 företagare från Malmö och kranskommunerna på Luftkastellet. På programmet stod dels mat & mingel och dels intressanta föreläsare och webbstationer på temat Sociala Media.

Ännu en av de lyckade aktiviteter som FA 2.0 gjort sig känt för, där företagare träffas, knyter kontakter och påbörjar både affärer och samarbeten. Snacka om företagsutveckling!

Läs mer ...


 

hbt1Företagsträff med FöretagsAkademin 2.0

HBT Marketing

Glimtar från seminariet om HBT Marketing, 26 okt 2010:

Efter sedvanligt mingel med goda mackor drog Peter Tegnér & co igång på FöretagsAkademin 2.0! Dvs Tobias Holfelt från MB Trading berättade för en intresserad publik om den delvis oupptäckta marknad som målgruppen HBT-personer utgör (bara i Malmö finns 30.000 HBT-personer). Vi fick många exempel på hur företag i olika branscher kan marknadsföra sig och bemöta det här kundsegmentet, och på så sätt öka sin omsättning rejält. Vi fick också veta mer om hur ett av FöretagsAkademins deltagande företag, Jörn Resor, har utbildats av Tobias, för att matcha ännu en målgrupp!

 

Läs mer om seminariet...


 

Nyhetsarkiv

Läs tidigare publicerade nyheter (start jan 2010)

 

 

Om kurser och individuell kompetensutveckling

Nu tar vi inte emot fler kursanmälningar från våra deltagande företag. 

 

FA 2.0 på Facebook

FöretagsAkademin 2.0 

på Facebook >>

 

 

FöretagsAkademin 2.0 dokumenterar med film

Visa att du är med i ett ESF-projet med ditt företag

 

 

 

Mötesplatser på FöretagsAkademin 2.0

 

 Ta pulsen på ditt företag

 

 

Mångfald och lönsamhet

 

 Ladda ner boken som pdf

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Producerad av Vitaminera AB